Pozvánka na v pořadí již třetí konferenci městských architektů, pořádanou Společností Petra Parléře na základě iniciativy Platformy městských architektů a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Konference se koná dne 1. 10. 2014 v městě Stříbře, které je spolupořadatelem.
Prospekt - program a další podrobnosti včetně medailonků hlavních řečníků.
Přihláška na konferenci, kterou prosím v případě zájmu o účast vyplněnou zašlete na adresu Společnosti Petra Parléře.

Pro registrované členy Platformy městských architektů poskytujeme slevu z konferenčního poplatku (viz prospekt). Pro zájemce o registraci přiložena informace o podmínkách členství a přihláška.

O profesi městského architekta, vizích developerů a schopnosti vidět věci nově

Další akce

15. 06. 2021 10:00 Webinář
15. 06. 2021 14:00 Webinář
15. 06. 2021 14:00 Webinář
17. 06. 2021 09:00 Seminář
18. 06. 2021 09:00 Seminář