Anotace knihy
O rodinných domech: rozhovory s architekty je souhrnné vydání tematických rozhovorů, které vznikaly v letech 2012 – 2014 jako součást výzkumu k disertační práci o tendencích v současné architektuře individuálního bydlení v České republice (2000 – 2012) zpracovávané na FA ČVUT v Praze pod vedením prof. Ing. arch. Jána Stempela. Cílem těchto rozhovorů bylo zmapovat názory předních českých tvůrců na vlastní tvorbu i na tvorbu v České republice obecně. Klíčem k výběru oslovených architektů byla snaha učinit průřez - věkový, regionální, názorový mezi předními autory (nejen) rodinných domů.

autor / Jan Jakub Tesař
recenze / Ján Stempel, Petr Hrůša
grafika / Jana Děnge
nakladatelství ČVUT, FA ČVUT 2014
ISBN 978-80-01-05560-1

O rodinných domech: rozhovory s architekty

Další akce

03. 11. 2020 09:00 Seminář
04. 11. 2020 08:30 Seminář
04. 11. 2020 09:00
04. 11. 2020 16:00 Webinář
04. 11. 2020 16:00 Webinář