Útvar koncepce a rozvoje města Plzně srdečně zve ve čtvrtek 12. dubna 2018 na odbornou konferenci Obraz města v 21. století – úloha architekta a kvalitní architektury v tvorbě obrazu současného města. Na konferenci volně navazuje slavnostní vyhlášení Ceny Hanuše Zápala 2014–2017, ocenění udělované primátorem města Plzně novostavbám vytvořeným od ledna 2014 do prosince 2017.

OBRAZ MĚSTA V 21. STOLETÍ

Další akce

28. 05. 2022 14:00
28. 05. 2022 14:00 Jiné
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška