Útvar koncepce a rozvoje města Plzně srdečně zve ve čtvrtek 12. dubna 2018 na odbornou konferenci Obraz města v 21. století – úloha architekta a kvalitní architektury v tvorbě obrazu současného města. Na konferenci volně navazuje slavnostní vyhlášení Ceny Hanuše Zápala 2014–2017, ocenění udělované primátorem města Plzně novostavbám vytvořeným od ledna 2014 do prosince 2017.

OBRAZ MĚSTA V 21. STOLETÍ

Další akce

02. 03. 2021 09:00 Seminář
02. 03. 2021 09:30 Webinář
03. 03. 2021 16:00
03. 03. 2021 16:00 Webinář
05. 03. 2021 10:00 Webinář