Útvar koncepce a rozvoje města Plzně srdečně zve ve čtvrtek 12. dubna 2018 na odbornou konferenci Obraz města v 21. století – úloha architekta a kvalitní architektury v tvorbě obrazu současného města. Na konferenci volně navazuje slavnostní vyhlášení Ceny Hanuše Zápala 2014–2017, ocenění udělované primátorem města Plzně novostavbám vytvořeným od ledna 2014 do prosince 2017.

OBRAZ MĚSTA V 21. STOLETÍ

Další akce

11. 08. 2021 16:00 Webinář
25. 08. 2021 16:00 Webinář
31. 08. 2021 15:00 Webinář
02. 09. 2021 09:00 Seminář
08. 09. 2021 09:00 Seminář