Fotografie slovinského historika umění prof. Damjana Prelovšeka vzdávají hold nejvýznamnějším stavbám hlavního města Brazilie, od jehož otevření uplyne letos 55 let a jejich autorovi, legendě světové architektury Oscaru Niemeyerovi.

OSCAR NIEMEYER 15.12.1907 - 5.12.2012
Oscar Niemeyer je legendou světové architektury. Narodil se v Rio de Janieru Když mu bylo dvacet tři let, přihlásil se na tamní výtvarnou akademii a po dokončení studia našel práci v ateliéru Lúcia Costy. Ten byl zaníceným obhájcem moderních směrů, které si z Evropy rychle razily cestu na jihoamerický kontinent. Přelom v Niemeyerově životě nastal v roce 1936, kdy Brazílii navštívil Le Corbusier. Niemeyer byl nejprve mistrovým věrným žákem a spolupracovníkem, ale postupně se stal jeho soupeřem. Ještě dnes Niemeyer o svém velkém vzoru říká: „Le Corbusier měl mimořádnou fantazii. Byl to velký architekt, ale jako člověk byl malý.“ V této souvislosti je zajímavé, že Niemeyer zdůrazňuje jako hlavní vodítko stavebního umění zejména fantazii. On sám rozvinul architekturu, jejíž formální stránka často převládá nad hlediskem užitnosti. Nejlepším důkazem toho je hlavní město Brasília, které je zvučným chvalozpěvem Niemeyerovu uměleckému géniovi.

DAMJAN PRELOVŠEK 18.2.1945
V současné době (od roku 2006) je generálním ředitelem Ředitelství pro kulturní dědictví na Ministerstvu kultury Slovinské republiky. Damjan Prelovšek se ve své tvorbě zabývá především dějinami slovinské architektury a umění nového věku, zvláště dílem architekta Josipa Plečnika, o čemž svědčí i velké množství článků uveřejněných ve slovinských a zahraničních odborných časopisech. Jako odborný poradce a iniciátor stál u zrodu téměř všech výstav, které se týkaly prací Plečnikových, např. v Paříži v roce 1986 nebo v roce 1996 v Praze. Je autorem výstavy Architekt Oscar Niemeyer, Brasília.

Akce-niemeyer_0515

 

 

 

 

 

 

 

Další akce

18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 08:30
18. 05. 2021 10:00 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Konference
18. 05. 2021 15:00 Webinář