Do konce února probíhá čtvrtý ročník Otevřené výzvy, v rámci které mohou lidé přidávat další podněty na drobné změny ve veřejném prostoru. Na realizaci vybraných projektů bude rozděleno 300 000 Kč z rozpočtu statutárního města Plzně, podporu přislíbily i některé městské obvody.

Výzva je určena všem – od dětí po seniory. Podrobná pravidla naleznete zde, své podněty můžete přidávat prostřednictvím tohoto formuláře do 29. 2. či zaslat poštou na adresu Pěstuj prostor, z. s., Táborská 10, 326 00 Plzeň (do 22. 2.2016). S případnými dotazy se můžete obrátit na vyzva@pestujprostor.cz nebo číslo 776 806 005.

Lidé mohou své podněty přidávat ve dvou kategoriích. Grantová kategorie „Chci pěstovat veřejný prostor“ je určena pro aktivní jedince i organizace, kteří chtějí svůj nápad uskutečnit sami a potřebují na něj finance i odbornou pomoc. Podněty z negrantové kategorie „Mám nápad a pomůžu s ním“ budou realizovány spolkem Pěstuj prostor ve spolupráci s jejich autory. O grant na další pokračování svých aktivit mají možnost žádat také autoři již dříve podpořených projektů, finanční podporu na stejný projekt však mohou obdržet maximálně třikrát.

 „V březnu vybere porota, složená z nezávislých odborníků i zástupců města, nejlepší nápady. Na realizaci podnětů z grantové kategorie vyčlenilo město Plzeň 300 000 Kč, jeden projekt může obdržet maximálně 100 000 Kč,“ uvedla Silvie Hašlová, koordinátorka Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Finanční či organizační podporu přislíbily i některé městské obvody – například Městský obvod Plzeň 1 podpoří projekty z obou kategorií, nacházející se na území obvodu, celkovou částkou 150 000 Kč. Autoři vítězných podnětů získají také odbornou pomoc týmu Pěstuj prostor a Plzně 2015, z. ú.

V předchozích třech ročnících se sešlo 234 podnětů, z toho přes 60 jich bylo realizováno za pomoci jejich autorů, týmu Pěstuj prostor, Plzně 2015 a městských organizací, další se staly součástí akcí jako dobrovolnický festival Anděl Fest nebo Evropský den sousedů. Spolek Pěstuj prostor se podněty občanů inspiruje i při pořádání osvětových přednášek z oblasti architektury a veřejného prostoru nebo v rámci realizačních workshopů a mezinárodních workcampů.

Otevřená výzva Pěstuj prostor vznikla v roce 2012 v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Na začátku roku 2015 přešla z důvodu dlouhodobé udržitelnosti pod spolek Pěstuj prostor, z. s. Její pokračování v letošním roce je možné díky finanční podpoře statutárního města Plzeň a některých městských obvodů. Plzeň 2015, z. ú. nadále zůstává partnerem projektu. V roce 2016 získala výzva záštitu České komory architektů.


Další akce

05. 03. 2021 10:00 Webinář
10. 03. 2021 16:00 Webinář
10. 03. 2021 16:00
16. 03. 2021 10:00
16. 03. 2021 10:00 Webinář