Seminář - cyklus přednášek

OTISKY KAMENNÉ HISTORIE
Kámen jako tichý svědek lidských osudů

pod záštitou místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka

Termín: 9. - 10. října 2014 v Broumově
Vstupné dobrovolné ve formě příspěvku do veřejné sbírky Omnium na obnovu drobných památek

Témata přednášek

Vztah dnešní kultury k odkazu zemřelých / Záchrana drobných sakrálních staveb a krajinných prvků / Křížky, kaple, křížové cesty, historické hřbitovy

Obnova hřbitovů / Mapování, průzkumy a dokumentace / Osudy židovských památek

Počátky nekrogeografie v České republice / Epigrafika v kontextu sepulkrálních památek / Obnova hřbitovů z hlediska pohřbívání

Program a organizační pokyny >>

Registrace[email protected]

Seminář se koná v rámci cyklu OMNIUM 2014 – Kulturní dědictví dnes? pod záštitou ČNK ICOMOS s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR a spol. VEBA Textilní závody a.s.

 

 

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
14. 09. 2022 11:30 Konference