OTTA: Architektura a společenské vědy 

26. ledna 2016, 16 h

Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 6 

Architektura se právem nazývá celostní disciplínou, která využívá znalostí mnoha příbuzných oborů. Specifickou oblastí z těchto příbuzných oborů jsou společenské vědy. Je otázkou, nakolik architekti s odborníky ze společenských věd spolupracují, a nakolik se potkávají i na teoretické úrovni. Debata Architektura a společenské vědy by měla být takovým vykročením architektonické obce směrem k těmto vědám. Smyslem tohoto setkání by mělo být vyjasnění vzájemných předsudků a debata nad prvky, které nás spojují a mohou být přínosné pro obě strany a ve výsledku rovněž pro prostředí, ve kterém žijeme.

Na setkání srdečně zveme architekty a odborníky ze společenských věd, kteří mají o společnou debatu zájem.

Účast na setkání potvrzujte na e-mailu  iveta.konigsmarkova@cka.cc.
Další informace: www.facebook.com/CeskaKomoraArchitektu

Další akce

12. 04. 2018 06:28 Akce ČKA
09. 04. 2018 06:33 Akce ČKA
09. 04. 2018 06:33 Akce ČKA
09. 04. 2018 06:03 Akce ČKA
31. 03. 2018 07:31 Akce ČKA