Jak obsáhlý je problém v současnosti a jaké jsou jednotlivé způsoby přemýšlení o něm v širších souvislostech? Diskutuje se řada přístupů a tak se spolu pokusíme projít klíčové otázky a témata v různých měřítcích. Cílem je otevření širší mezioborové debaty, která je pro nalezení a rychlou implementaci potřebných kroků nezbytná, jak v odborné tak společenské sféře. Za Centrum pasivního domu pak bude prezentován současný stav navrhování úsporných domů a možností přírodních materiálů, plány na kulaté stoly pro architekty, úředníky a developery. Zároveň budou prezentovány některé příklady ze zahraničí, zejména Vídně, kde se lze v mnohém inspirovat.

Další akce

25. 02. 2021 08:30 Webinář
25. 02. 2021 13:00 Webinář
02. 03. 2021 09:00 Seminář
02. 03. 2021 09:30 Webinář
03. 03. 2021 16:00