Mluvčí:

Andrea Culková
Dokumentaristka, umělkyně, pedagožka a matka tří dětí. Po pětileté práci právě dokončila osobní investigativní thriller o naší závislosti na cukru a sladkém životě SUGAR BLUES (CUKR BLOG). Na PKNP promluví o připravovaném projektu Art detektivka, ve kterém bude společně se svým forenzním týmem složeným z policistů, historiků, odborníků na tajné služby, politiků, mladičké průvodkyně a představitelů současného umění a reklamy skládat mapu osudů dvou unikátních postav evropské moderny, utopistů, vizionářů a objevitelů mnoha výtvarných, literárních a reklamních technik Milady Součkové a Zdeňka Rykra.

Diana Tabakov (Doc Alliance Films)
Každá ulice má svůj příběh, ne každá má svůj film. Projekt "My Street Films – Tvoje ulice, Tvůj film" vybízí zkušené i nezkušené filmaře z řad široké veřejnosti, aby zpracovali příběhy svého okolí, místa, kde žijí, pracují a tráví čas. Krátké dokumenty, které by neměly přesáhnout délku 10 minut, mohou nahrát na www.mystreetfilms.cz, kde vzniká online filmová mapa celé České republiky. Kdykoli během celého roku může své filmy zaslat každý, kdo dokáže osobitě zpracovat zajímavé téma, místo nebo příběh a pomůže tak reprezentovat česká města subjektivními pohledy svých obyvatel.
http://www.mystreetfilms.cz

Tomáš Král a Irena Šebová
Absolventi FA ČVUT v Praze (2009), během studia pracovali v atelierech v Plzni a v Praze, spolu vytvořili několik soutěžních návrhů a projektů. V roce 2010 odjeli pracovat do Mexico City, kde společně zrealizovali výstavu projektů Stop: Keep Mooving pro BNKR Arquitectura včetně grafického designu knihy k výstavě (T. K.). V letech 2011-2013 pracovali v Ženevě v Atelieru GHA, především na soutěžních návrzích. V roce 2014 odjeli do Oaxaca v Mexiku, kde pracovali pro nadaci FAHHO v Casa de la Ciudad na urbanistické studii zlepšení městské dopravy. Zároveň se účastnili realizace komunitních staveb z hlíny organizované Berootstudio. Pod značkou architectureMADE od roku 2012 vytvářejí vizualizace architektury (T. K.) spolu s jinými vlastními projekty (oživování starých kol, výroba původních židlí Acapulco, občasná výsadba stromů a rostlin...).
http://www.architecturemade.com

Jan Trejbal (Neolokator)
Absolvent FA ČVUT a AVU v Praze. V současné době zpracovává disertační práci na téma mezioborové spolupráce při identifikaci potenciálů ve venkovském prostředí. Pracoval v mnoha architektonických ateliérech, je zakladatelem a správcem projektu Neolokator. Vede speciální seminář Možnosti tvorby kulturní krajiny na AVU, pedagogicky působí také na ústavu urbanismu FA a na ústavu FSV – Katedře architektury a stavitelství ČVUT Praha. Od roku 2011 spolupořádá letní mezioborová setkání. Pravidelně vystavuje své práce na pomezí terénního výzkumu, konceptuálního umění a urbanismu. V roce 2011 byl oceněn hlavní cenou Young Architecture Award za práci Český venkov.
http://www.neolokator.cz

4AM (Praha v Brně)
Od podzimu 2014 provozuje organizace 4AM kulturní prostor s kavárnou PRAHA na nádvoří Pražákova paláce v Brně, kde pokračuje ve svojí činnosti týkající se architektury, veřejného prostoru a umění nových médií. Zde jsou nadále za účasti odborné i široké veřejnosti formou diskuzí, mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru artikulovány a kriticky zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a ožehavé otázky. Ideou PRAHY v Brně je setkávání, sdílení a dialog s městskými komunitami, subkulturami i institucemi. Je to svobodný prostor pro angažovanost a rozvíjení kritického myšlení i uměleckého vyjádření.
http://www.prahavbrne.cz

Yvette Vašourková a Igor Kovačević (NEGRELLIHO VIADUKT = KREATIVNÍ INKUBÁTOR)
Negrelliho viadukt je druhým nejstarším mostem přes Vltavu v Praze. Byl postaven inženýrem Aloisem Negrellim v roce 1850. Již řadu let je připravovaná rekonstrukce mostu, kterou má na starosti jeho majitel – Správa železniční dopravní cesty. V současné době je projekt na rekonstrukci mostu již v pokročilém stadiu, ve stupni projednávání stavebního povolení. Samotná rekonstrukce je připravovaná na období 2016-2018. Cílem projektu „Negrelliho viadukt = kreativní inkubátor“ je spojit síly hl. m. Prahy, SŽDC a dalších aktérů tak, aby rekonstrukce této významné památky nebyla jen ryze technickou záležitostí, ale aby tento významný počin a investice přinesly i kvalitnější využívání prostoru pod viaduktem a lepší veřejný život v jeho okolí. Iniciátorem projektu je spolek Centre for Central European Architecture - CCEA.
http://www.ccea.cz

Pavel Martinek (Martinek architect)
Pochází ze Zlína, je absolventem FA pražského ČVUT. V roce 1995 stážoval v atelieru 1100 architects v New Yorku. Vlastní ateliér Martinek architect založil roku 2010. Ze stěžejních realizací uvádíme rekonstrukci divadla Malá scéna ve Zlíně, vily v Luhačovicích a Silo v Řevničově, z odměněných soutěží návrhy pro centrum Valašské Meziříčí, hradeckou knihovnu, úpravy Náměstí Práce ve Zlíně. Vedle projekční činnosti se věnuje také teoretické práci: v roce 1997 organizoval Letní školu architektury ve Zlíně, v současnosti se jako člen představenstva ČKA věnuje problematice výkonu profese a jejímu přiblížení standardům vyspělých zemí.
http://www.pavelmartinek.com

Miriam Lišková a Michal Sulo (SLLA)
M. L. studovala na FA STU v Bratislavě a Ecole d'architecture de Lyon, M. S. na FA STU v Bratislavě a UPC v Barceloně, pracoval v Torresnadal Arquitecturas, v souvislosti s Pérez Piñero Prize UIA Barcelona odmítl převzít vyznamenání od slovenského předsedy vlády, založili SLLA se zaměřením na architekturu a urbanismus v Barceloně, později v Bratislavě, SLLA dlouhodobě spolupracuje s Isuuru Arquitectos Donostia, AASS, Interurbano Madrid/Sao Paolo, aktuálně je součástí kooperativního procesu plánování Siemensäcker ve Vídni. V rámci PKNP představí projekt KC Máj v Českých Budějovicích.
http://www.slla.net

Markéta Hlinovská
Absolventka pražské AVU. Zabývá se především kresbou a šablonovou grafikou. Snaží se o přesahy klasických technik do současných materiálů (plastové fólie, umělé hmoty, spreje…), propojuje zdánlivě neslučitelné, či kontrastní (př. fyzikální zákon versus jeho porušení). Inspirační zdroje nachází především v předmětném, zvířecím či rostlinném světě, v architektuře a divadelním prostředí.
http://www.hlinovska.com

Kateřina D. Drahošová
Absolventka ateliéru malby Fakulty umění Ostravské univerzity. Zaobírá se fenoménem bloudění, krajinou a člověkem, pamětí, místem, podhoubím, hmotou: "Vše si nosíme sebou. Vezeme kárku, zahrádkářské kolečko nebo jdeme jen s batohem či kufrem. Ať už je to pomyslné, či ne, každý si něco nese. Jsme jako rozmotávající se izolepa. Přijela jsem se zahrádkářským kolečkem, s archivem, se včelím úlem. Materiál z něj se vysypal a rozletěl se do všech stran."
http://katerinadobroslavadrahosova.tumblr.com

Helena Doudová a Marek Kopeć (Baugruppe ist super!)

Jak bydlet? Jak stavět? Co a jak sdílet? Inspirace z Berlína. Baugruppe (z něm. „bauen“ – stavět, „Gruppe“ – skupina) je způsob stavění a bydlení vycházející z individuální iniciativy mini-stavitelů a architektů. V procesu přímé dohody architekta a skupiny vznikne obvykle městský bytový dům přizpůsobený individuálním nárokům uživatelů i jejich společným představám o sdíleném prostoru a funkcích domu. Výstava „Baugruppe ist super! Jak se dnes bydlí - inspirace z Berlína" přináší nejzajímavější příklady projektů baugruppe od šesti renomovaných berlínských architektonických studií. Spoluorganizátorem projektu je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
http://www.baugruppe.cz

Tereza Durdilová (4. svět)
Dokumentární divadelní představení 4. svět je o „nových chudých“, tedy těch, kteří ještě donedávna náleželi ke střední třídě a dnes mají status „parazitů“.
http://www.facebook.com/ctvrtysvet?fref=ts

Tereza Kabůrková
"Mladá fotografka (umělkyně)" a printerka. Vystudovala Fud v Ústí nad Labem, pak pár let žila střídavě na vesnici v Pošumaví a v Praze, teď žije a pracuje v Praze. Na vesnici by se asi ráda vrátila, ale v Praze se jí také líbí. Ve své tvorbě používá především klasickou analogovou fotografii a na otázky typu, co fotografuje, odpovídá, že krajinu a zátiší.

Johana Švarcová
Od roku 2000 spolupracuje jak s oficiální divadelní scénou, tak s alternativními prostory a divadly. Působí jako režisérka, herečka, improvizátorka, autorka nebo hudebnice a zpěvačka. V současné době působí v pražském Roxy/NoD v tanečním představení PROCES, na kterém spolupracuje jako hudebnice. Zájem o rozhlasovou a auditivní formu uplatňuje s divadelním improvizačním projektem Rádio IVO nebo jako externí režisérka a autorka rozhlasových her pro Český rozhlas. V oblasti hudby je nejvýraznějším počinem audiovizuální elektronický projekt KAZETY, který spoluzaložila v roce 2007. Od roku 2009 studuje na FAMU a vyjadřuje se podle potřeby skrze nejrůznější technologie a média (od filmu, přes video až k interaktivní hudební kompozici), v současné době studuje poslední ročník magisterského programu na katedře režie. V roce 2013 natočila půlhodinový film “Ahoj, mám se dobře” za který získala ocenění na mezinárodních festivalech studentských filmů (Fresh Film fest - nejlepší dokumentární film a na francouzském festivalu v Poitieres - cena za režii). V dubnu bude mít premiéru její další půlhodinový film a v současné době připravuje natáčení absolventského filmu.

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00