Jelikož se v letošním akademickém roce sešel k doktorandskému studiu na FA ČVUT nemalý počet architektů, kteří se různými způsoby aktivně věnují prosazování principů (na různých úrovních) kultivujících životní prostředí, dospělo se k rozhodnutí uspořádat studentskou konferenci Politika architektury, na kterou Vás srdečně zveme! 

Konference je součástí přípravy na podzimní Inventuru urbanismu 2017, odborným garantem je JUDr. PhDr. Jiří Plos a jejím leitmotivem bude v roce 2015 vládou schválený dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky.

Cílem akce je první reflexe tohoto nelegislativního strategického dokumentu v kontextu odborné činnosti a probíhajícího metavýzkumu prezentujících doktorandů. Z povahy našich odborných činností vyplývá, že se překlápí do výzkumů aplikovaných nebo minimálně k aplikaci směřujících, a proto si každý prezentující v rámci svého tématu přizval k příspěvku odpovídajícího hosta.

Ing. arch. Petr Lešek
Politika architektury a stavební kultury ČR – aktuální stav
host - Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 
(MMR - Oddělení koncepční a metodické)

Ing. arch. Josef Smutný
Architekt ve veřejné správě
host - Ing. arch. Petr Hlaváček 
(předseda Gremiální rady IPR)

M.A. Martin Kloda
Kultivace devastovaných území
host - Mgr. Petr Řezníček 
(starosta Chrudimi)

Ing. arch. Petr Buryška
Role architekta v obci
host - Mgr. Michaela Trněná 
(starostka Šlapanic)

Ing. arch. Adam Glas
Současné problémy bydlení ve velkoměstech – bytová krize
host - JUDr. PhDr. Jiří Plos 
(Ústav urbanismu FA ČVUT, právní poradce ČKA)

Štefan Zifčák, BSc (Hons), MSc
Aktivní role města
host - doc. Ing. arch. Jan Jehlík 
(vedoucí Ústavu urbanismu FA ČVUT)

----------------------------------------------------

K panelové diskuzi hostů se přidají: 

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 
(vedoucí Ústavu prostorového plánování FA ČVUT) 

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur 
(1. místopředseda ČKA)


Podrobnější program a informace o přednášejících a jejich příspěvcích budou postupně zveřejňovány.

Konference se koná na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze v pátek 26. 5. 2017 od 9 do 14 hodin (registrace od 8:30). Vstup je zdarma a občerstvení je zajištěno.
Registrujte se prosím prostřednictvím formuláře a v případě dotazů nás kontaktujte na mailu: [email protected]
.com

Vítaní jsou zejména politici, kterým není lhostejné prosazování principů vedoucích ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu k místním specifikům jednotlivých oblastí a vnímání architektury jako stávající nebo i budoucí součásti našeho kulturního dědictví.

Registrace zde


Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference