Uměleckoprůmyslové museum v Praze si Vás dovoluje pozvat na zahájení exteriérové výstavy.

Exteriérová výstava představuje různorodou čtveřici olomouckých sídlišť a doplňuje ji portrétem jednoho přerovského. Sídliště Norská, stavěné ještě tradiční technologií, reprezentuje první poválečnou soustředěnou výstavbu v Olomouci. Ve druhé polovině
60. let vznikly projekty sídlišť F1 na Nové Ulici a menšího sídliště na Svatém Kopečku. První z nich zastupuje charakteristickou kompozici bodových a deskových domů ozvláštněnou dominantou obytného vodojemu.
Druhé, z cihel a se sedlovými střechami, se od panelové prefabrikace okatě distancuje.
Soumrak sídlišť, ale zároveň inovaci v urbanistickém řešení a typu konstrukční soustavy nám přiblíží soubor Lazce z počátku 80. let. Výběr doplňuje přerovské sídliště Šířava z první poloviny 60. let, dvojče olomoucké třídy Kosmonautů.
Exteriérová výstava potrvá do pátku 10. července 2015, z Olomouce se pak s příběhy dalších zajímavých panelových sídlišť přesune do Ostravy.

Vernisáž Příběh paneláku v olomouckém kraji page 001

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference