Jak zatraktivnit lesy kolem Kladna? Multidisciplinární workshop v Kladně pro studenty architektury, lesnictví, zahradní a krajinářské architektury, ekologie, environmentalistiky a dalších oborů.

Město Kladno je téměř po celém obvodu obklopeno příměstskými lesy, které jsou pro většinu obyvatel v docházkové vzdálenosti od bydliště. Prstenec příměstských lesů neumožnil v 90. letech 20. století výrazný extenzivní rozvoj města a tím město ochránil před nepříznivými dopady zastavování okolní krajiny. To sice vedlo k odlivu části obyvatel do okolních obcí, kde masivní výstavba rodinných domů na zelené louce probíhala a stále probíhá, ale z dnešního pohledu na urbanismus je to pro Kladno šance udržet si kompaktní rozměry, kvalitativně se rozvíjet uvnitř a využívat blízkost okolní krajiny jako místa rekreace.

Cíl workshopu
Nalézt problémy a potenciály příměstských lesů, definovat jejich možný další rozvoj i dílčí zlepšení.
Návrh ideových projektů v různých měřítkách - od globálního, řešícího vztah a propojení město-lesy, způsob hospodaření v lesích atd., přes drobnější zaměřující se na jednotlivé lokality až po mikro úroveň typu návrh mobiliáře.

Výstupem workshopu bude výstava a prezentace pro veřejnost.
Celý proces a všechny návrhy budou zdokumentovány a vydány v knižní podobě.

Přínos pro studenty
Šance porozumět problematice příměstských lesů a naučit se v nich navrhovat. Možnost konzultovat práci se zajímavými lektory a hosty. Práce v multioborovém kolektivu, kde se synergicky zapojí různé pohledy na věc a různé odborné znalosti (krajinná architektura, architektura, výtvarné umění, ekonomie, cestovní ruch, sociologie). Možnost prezentovat svoji práci před veřejností a vedením města a získat tak cennou zpětnou vazbu. Publikování práce v médiích a ve vydaném sborníku. 

Termín: 8. 2. – 14. 2. 2016
Místo konání: Kladno – Sporthotel Sletiště
Pořadatel: Město Kladno
Lektoři: Ing. Milota Sidorová, Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Hosté: : RNDr. Jiří Sádlo CSc. / Dagmar Šubrtová / Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Dan Frantík a další
Kapacita: 20 - 25 účastníků z VŠ
Cena: 1500,-Kč/student (symbolický příspěvek na ubytování a stravu)

workshop primestske lesy A3 

Další akce

02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference