Pozvánky na semináře z řady Profesní růst se SZKT, které se v nejbližší době konají

 

 

  • ÚSES - JAKO NÁSTROJ OCHRANY KRAJINY - 6. listopadu 2014, Praha

Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům přehlednou informaci o legislativním a věcném rámci územního systému ekologické stability, jehož vytváření je podle zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů veřejným zájmem. 

Program garantuje Ing. Eva Voženílková

Seminář je určen především pro: pracovníky státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a územního plánování, autorizovaní projektanti ÚSES, projektanti pozemkových úprav, krajinářští architekti a urbanisti, studenti a absolventi studijních programů zaměřených na ochranu a tvorbu krajiny, urbanismus a územní plánování, a další zájemci

Více informací a přihlášku naleznete na našich webových stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/uses-jako-nastroj-ochrany-krajiny.html

 

  • ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO REALIZACI, APLIKACE STANDARDŮ V PRAXI -  11. listopadu 2014, Praha

Seminář je zaměřen především na navrhování technologií řezů v projektech,  jejich aplikaci na konkrétních stromech a kontrolu kvality po provedení řezu. Dále je seminář zaměřen na technologie řezu specifikované ve standardu řezu stromů na kterém se Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) podílí (SPPK: A02 002:2013 - Řez stromů). Při semináři budou představeny  i situace, které standard neřeší.

Součástí programu je i vycházka s odborným výkladem a s praktickými příklady navrhování zásahů v terénu s návazným popisem očekávaného provedení a reakcí stromů na ně. Vítaná je diskuse nad příklady účastníků semináře (pokud budete chtít prezentovat svoji problematiku přineste si fotodokumentaci).

Seminář není zaměřen na praktický nácvik řezu a provedení jednotlivých technologií řezu. Na toto téma je zaměřen seminář ve vzdělávací řadě "Zahradnická škola SZKT".

Lektor: David Hora, DiS.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/rez-stromu-od-projektu-po-realizaci-aplikace-standardu-v-praxi-listopad.html

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference