Téma semináře - způsob řešení architektonicky kvalitní modernizace a rekonstrukce historických hospodářských a obytných objektů odpovídající potřebám a požadavkům 21. století

16. - 17. října 2014, Broumovsko

Exkurze - Martínkovice 201 / Ekofarma Martínkovice / Jízdárna Hejtmánkovice / Původní statek broumovského typu Vernéřovice / Centrum Walzel a další

Součástí semináře je studentský workshop v Křinicích ve dnech 14. - 15. října 2014 pod vedením Ústavu památkové péče FA ČVUT

Vstupné 250 Kč, studenti zdarma.

Registrace: e-mail: registrace@omniumos.cz, tel.: +420 739 385 928

Seminář se koná v rámci cyklu OMNIUM 2014 – Kulturní dědictví dnes? pod záštitou ČNK ICOMOS s podporou Ministerstva kultury ČR.

Program a témata >>

Další akce

12. 05. 2021 16:00 Webinář
12. 05. 2021 16:00 Webinář
18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Webinář
20. 05. 2021 09:00