Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně srdečně zve na Festival a Mezinárodní konferenci krajinářské architektury a zahradního umění s nosným tématem Proměny městské krajiny, které se budou konat ve dnech 16. - 18. 9. 2015 v Akademické zahradě, aule a dalších prostorách Zahradnické fakulty MENDELU (Lednice, ČR).

Diskuse českých a zahraničních odborníků na dané téma doplněná o bohatý kulturní program se bude odehrávat v centru Lednicko-valtického areálu, unikátní komponované krajině celosvětového významu (UNESCO). Hlavním cílem obou akcí je podpora zájmu o městskou krajinu cestou odborného dialogu, osvěty i zábavy.

Můžete se zúčastnit akcí a podělit se o své zkušenosti z oblasti proměn a formování městského prostředí - a to ať již pasivně účastí na Festivalu a Mezinárodní konferenci nebo aktivně publikováním svého příspěvku na konferenci. Výstupem konference bude RECENZOVANÝ SBORNÍK příspěvků z konference s ISBN.

Důležité informace:

Festival (16. 9. 2015) - vstup volný

Konference (16.-18. 9. 2015) - účastnický poplatek (vložné)

Důležité termíny:

do 23. 8. 2015 přihlášení, uhrazení vložného 

do 31. 8. 2015 zaslání plného znění příspěvku (nutno dodržet přiloženou šablonu) 

16. 9. - 18. 9. 2015 konání konference;

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat organizátory Festivalu a Mezinárodní konference osobně nebo prostřednictvím e-mailu konference [email protected]

Sledujte aktuální informace na: https://www.facebook.com/events/483470895139868/

Proměny městské krajiny

Další akce

07. 09. 2022 Konference
08. 09. 2022
08. 09. 2022
09. 09. 2022 Konference
14. 09. 2022 Konference