Pozvánka na 6. ročník cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na téma „Od regionálního ke globálnímu rozvoji“.

Předběžný program konference:
09:30 – 12:00 Tematický blok A – Regionální rozvoj jako základ globální prosperity
13.00 – 15:30 Tematický blok B – Od regionálního je globálnímu rozvoji – výzvy, příležitosti, možnosti

Odborná garantka konference:
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Vstup volný, přispívající obdrží sborník.
Termín pro zaslání přihlášky s příspěvkem je 31. března 2015
Termín pro zaslání přihlášky na konferenci bez příspěvku je do 7. května 2015

Přihlášku na konferenci prosím zašlete tajemnici konference Evě Hessové na adresu:. Bližší informace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 722 969 360.

Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00