reSITE 2015 Shared City page 001

reSITE

Přestože žijeme v moderní, demokratické společnosti, mnohá české a středoevropské města se stále vyrovnávají s komunistickou minulostí. Stále se setkáváme s problémy korupce, nedostatkem chytrého,kultivovaného a informovaného vedení měst. Nedostatečná participace veřejnosti, zakotvená v nezájmu a plachosti se negativně promítají do všech oblastí městského plánování a stavebního rozvoje. Společnost cítí “nesprávnost” této situace, ale málokdy dochází k serióznímu a efektivnímu dialogu s politickým spektrem.

V České republice zároveň chybí vyšší vzdělání pro profesi městského plánovače. Městské strategie nesprávně navrhují architekti, kteří ze zkušenosti méně pokud vůbec reflektují skutečné požadavky míst - ekonomický rozvoj, environmentální udržitelnost a podporu sociální a kulturní sítě.

  • reSITE si klade za cíl být začátkem nového hnutí v České republice, a to takového, které otevře otázky spolupráce a trvale udržitelného krajinářského urbanismu v akademických kruzích, v praxi i v politických diskusích.
  • reSITE překlene propast mezi architekty, developery, politiky a veřejností bohatým programem, který zdůrazňuje to, že spolupráce přináší trvale udržitelná řešení pro městské projekty, které zlepšují kvalitu života ve městech.

SHARED CITY

reSITE 2015 se zabývá tématem sdíleného města.

V období přechodu od industriální ekonomiky, autoritativních plánovacích a řídících procesů shora vnímáme sílící hnutí a aktivity zdola - nejde však pouze o energii mentální, ale komplexní - která se vyznačuje měnícím se životním stylem širších skupin obyvatel.

I ve střední Evropě se objevují nové produkty a pilotní projekty sdílené dopravy (car, bike sharing), bydlení (co-housing) a práce (co-working spaces, creative houby, atd), které výrazně ovlivňují ekonomickou, společenskou stránku míst - a zároveň přinášejí nová řešení pro využití omezených zdrojů města.

Architektura a urbanismus musí na tyto výzvy odpovědět. S touto novou, překvapivě silnou intenzitou vnímáme, že současná legislativa, samosprávy, dokonce i trh zatím nedokáže zmíněný rámec sdílení uchopit.

I letos si konference klade za cíl zprostředkovat Praze a České republice nejlepší praxi sdílení ve městech a otevřít širší debatu na toto téma. Pozitivum letošního tématu konference vnímáme i v širším kontextu tvorby strategického plánu, mapování kreativních průmyslů a vznikající kulturní strategie Prahy.

reSITE je praktická konference, která mluví srozumitelným jazykem pro všechny - od studentů architektury, přes stavební investory, zástupci neziskového sektoru až ke starostům měst. Konference reSITE se v minulém roce zúčastnilo 50 odborníků, kteří byli vyzváni ke klíčovým přednáškám, prezentacím, účastí na workshopech, panelových diskuzích a v neposlední řadě komisi na mezinárodní soutěži. Konference po dobu 2 dnů hostila 660 účastníků.

Letos zveme více než 50 expertů z oblasti architektury a plánování měst, politického vedení, finančního a neziskového sektoru. Mezi klíčových přednášejících se letos zařadí osobnosti jako Rem Koolhaas / architect, OMA, Rotterdam /, Saskia Sassen/ profesorka, Columbia University, NYC /, Jon Gnarr / bývalý přimátor Reykjavíku / nebo Michael Sorkin / vlivný kritik architektury, NYC

POŘADATEL

Členové spolku reSite mají dlouholeté zkušenosti s profesionálními a vědeckými akcemi – od organizace a vystupovaní na přednáškách, symposiích, konferencích až po festivaly. Do portfolia zorganizovaných akcií, můžeme zařadit především mezinárodní architektonické a urbanistické studentské a profesní workshopy, přednášky, symposia a letní školy.

Festival je rozšířením a ucelením těchto akcí pod jednu platformu. K úspěšnosti festivalu přispěje i síť partnerů, kterou si členové sdružení vybudovali za léta praxe.

Pro členy ČKA organizátoři nabízejí 20% slevu z poplatku za registraci na konferenci.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference