Jak navrhovat města, jež vyhovují všem? Minulé dvě de­kády zahýbaly městským rozvojem a rozproudily změny k lepšímu, ale gentrifikace, stoupající náklady na bydlení a zvyšující se nerovnost postavily před lídry měst, investo­ry, plánovače i architekty nové záludnosti. Letos se reSITE zaměří na spojitosti bydlení a kvality života a nové způso­by soužití ve městech. Jak udržet dostupné bydlení? Jaké kulturní a architektonické projekty pozvedávají náš život­ní styl?

Na akci se sjede 50 mluvčích se světovým renomé, mezi nimi horká kandidátka na Pritzkerovu cenu a zakla­datelka Studia Gang, chicagská architektka Jeanne Gang, mexický dandy architektury Michel Rojkind a profesor London School of Economics (LSE) Richard Burdett. Chys­tají se přednášky, panelové diskuse, exkurze, interaktivní workshopy i párty.

Program koncipují organizátoři ve spo­lupráci s hostujícím kurátorem Gregem Lindsayem, kte­rý na reSITE v minulosti vystupoval. V publiku se očekává přes 1000 lídrů měst, architektů, designérů, zástupců de­veloperských společností, politiků i občanských iniciativ.

Registrace: tickets.resite.org

Členové ČKA mají slevu na vstupném 50 %, slevový kód ilovereSITE

Další akce

22. 10. 2021 10:00 Webinář
26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška
28. 10. 2021 09:00 Konference