workshop Rethink Architecture

Pětidenní mezioborový workshop pro 50 účastníků o udržitelné architektuře, zakončený ideovým návrhem poloveřejného prostoru v okolí domu Palaty v Praze spojený s jeho částečnou realizací. Projekt přináší možnost propojování oborů a navazování kontaktů mezi studenty/kami i odborníky/icemi z praxe. Výsledkem workshopu bude návrh, který bude zlepšovat okolí, ve kterém lidé žijí, a zároveň pomůže k venkovnímu zotavování pacientů, kteří žijí v domově. Vzdělávací přednášky pořádané v rámci workshopu budou otevřeny i veřejnosti a taktéž z nich bude poskytnut online záznam.              

Termín: 14. - 18. 9. 2022

Místo: Praha - v prostorách CAMP, Fakulta Stavební ČVUT a okolí domu Palaty. Více informací.

Více informací

Facebook

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference