Revitalizaci veřejných prostor a průmyslovým zónám (brownfieldům) v centrech měst se bude věnovat seminář, který během veletrhu FOR ARCH 2015 pořádá Svaz měst a obcí ČR.

Uskuteční se na výstavišti PVA EXPO v pražských Letňanech, a to ve čtvrtek 17. září 2015 od 10:00 do 13:30 hodin.

Akce navazuje na úspěšnou architektonickou prezentaci pro samosprávy v loňském roce. Starostkám a starostům má pomoci odpovědět na dotazy, které ve svém městě či obci v oblasti architektury řeší a inspirovat je, jak veřejné prostory efektivně revitalizovat. 

Seminář bude moderován předsedkyní kulturní komise Mgr. Květou Halanovou, starostkou Jílového.

V rámci letošního programu vystoupí:

  • na téma územního plánování ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ing. arch. Petr Hlaváček
  • otázce regulačních plánů při tvorbě veřejných prostranství se bude věnovat Ing. arch. Pavel Hnilička z České komory architektů, který svou přednášku zároveň doprovodí konkrétní ukázkou nedávno schváleného regulačního plánu města Dobřichovice 
  • na téma udržitelného rozvoje měst a veřejných prostorů vystoupí doc. Ing. arch. Michal Šourek z ateliéru MS Architekti
  • ing. arch. Milan Ševčík představí konverzi bývalých průmyslových areálů v centrech měst, a to v Ústí nad Orlicí a v Ostravici.  
  • příklady dobré praxe představí organizátoři soutěže Stavba roku z Nadace ABF, na příkladech soutěžních projektů přiblíží aktivní přístup k veřejnému prostoru a jeho revitalizaci. Konkrétně - úspěšná revitalizace Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi, zajímavá stavba Nového divadla v Plzni, rekonstrukce náměstí ve Velké Bíteši a stavba dobřichovické základní školy. 
  • zástupci města Kroměříž představí revitalizaci armádního objektu na Hanáckém náměstí z pohledu města jako investora projektu.

Seminář se koná v rámci oficiálního doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2015, nad kterým Svaz převzal záštitu. Další akce

19. 01. 2022 08:30
20. 01. 2022 08:30 Konference
20. 01. 2022 09:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Fórum