Seminář spojený s workshopem: Finančně dostupné bydlení - sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru

KDY: 12. - 13. října 2016
KDE:
ve středu 12. října seminář o FDB na FA ČVUT, místnost č.152, Thákurova 9, Praha 6
        ve čtvrtek 13. října Emauzské opatství, Sál opata Arnošta, Vyšehradská 49/320, Praha 2

Hledání nástrojů, jak umožnit důstojné, vyhovující bydlení méně majetným občanům, kteří však nespadají do kategorie sociálně nejslabších definovaných návrhem zákona o sociálním bydlení, představuje velkou výzvu jak pro veřejnou správu, tak pro soukromé společnosti ve stavebním sektoru, které se budou nevyhnutelně podílet na realizaci finančně dostupného bydlení. 

Má-li být finanční dostupnost bydlení v České republice řešena dlouhodobě a koncepčně, je třeba klást si například tyto otázky:
• Jakým způsobem plánuje veřejná správa zlepšit dostupnost bydlení pro ekonomicky slabší domácnosti,
které však již nespadají mezi cílové skupiny zákona o sociálním bydlení?
• Jaká je a v budoucnu může být role státní správy a obecních samospráv v tomto procesu?
• Jakou roli bude ve výstavbě finančně dostupného bydlení hrát soukromý sektor? Jakým způsobem
bude spolupracovat s veřejnoprávními subjekty?
• Jakým způsobem budou zajištovány finanční zdroje pro finančně dostupnou bytovou výstavbu?
Za jakých podmínek budou banky připraveny tyto projekty financovat? Jak je stát připraven stát se
finančním garantem dostupné bytové výstavby?

Z kapacitních důvodů Vás prosíme, abyste potvrdili Vaši účast nebo účast jiného zástupce Vaší organizace na e-mail:
V případě, že se zúčastníte pouze jednoho dne akce, uveďte datum.

Podrobný program naleznete zde >>

pozvanka seminar FDB TOTAL 19.9

 


Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00