V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvanáctá z letošní série debat se zaměří na možné využití již obvyklých i netradičních obnovitelných zdrojů pro nové budovy i jako náhrada stávajících nešetrných zdrojů při rekonstrukcích. Dílčím tématech bude vhled do financování včetně dotačních možností.

Témata:

  • Obnovitelné zdroje a úspory energie
  • Tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení a přípravy teplé vody v budovách
  • Případové studie z dobré praxe
  • Financování šetrných projektů z Modernizačního fondu

Mluvčí:

  • Jan Pavlík, Enviros
  • Jiří Beranovský, EkoWATT

Termín: 9. 6. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Videozáznam

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference