V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Druhá z letošní série debat - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie se zaměří na aktuální legislativní požadavky v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie a příklady dobré praxe.

Témata:

  • Obecné vysvětlení pojmů – princip výpočtu energetické náročnosti, co je Uem, primární energie, faktor primární energie, referenční budova, závazné ukazatele pro novostavby
  • Případové studie
  • Legislativní požadavky na vzduchotechniku

Mluvčí:

  • Jiří Cihlář, CEVRE
  • Zdeněk Zikán, Atrea

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 3. 3. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference