V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou radou pro šetrné budovy byla připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejímž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátáčtvrtá z letošní série debat se uskuteční 24.11. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. V tomto webináři se zaměříme na principy komunitní energetiky jako cesty ke zefektivnění využití lokální výroby energie.

Mluvčí se zaměří v rámci debaty na:

  • Komunitní energetika součástí energetické transformace
  • Přínosy i bariéry komunitní energetiky
  • Příklady ze zahraničí
  • Pilotní projekty v ČR
  • Právnímu pozadí - požadavky na licence, povolení stavebního úřadu, případně související řízení
  • Smluvní zajištění vztahů v komunitě

Mluvčí:

  • Jan Pejter, Enviros
  • Anna Francová, Frank Bold Advokáti

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání.

Více informací

Další akce

30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 10:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář