V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Pátá z letošní série debat "Kvalita vnitřního prostředí – Home office" se zaměří na kvalitu vnitřního prostředí na home office v důsledku větších nároků vyvolaných Covid.

Témata:

  • Výhody a nevýhody home office
  • Ergonomie pracovního prostředí
  • Home Office jako změna místa výkonu práce vs. Home Office jako firemní kultura
  • Transformace kanceláří a práce v důsledku zkušeností s Home Office
  • Efektivní využití zdrojů, vliv na emise a spotřebu základních zdrojů

Mluvčí:

  • Igor Kytka, ČVUT UCEEB
  • Strahinja Mladenovič, Enviros
  • Šárka Dańková, Ergo Working Space

Termín: 24. 3. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference