V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Třetí z letošní série debat - Pasivní a aktivní budovy se zaměří na specifika pasivních a aktivních budov a příklady dobré praxe.

Témata:

  • kritéria pasivních a aktivních budov a jejich závaznost
  • vazba na pojem budova s téměř nulovou spotřebou
  • vhodnost a dosažitelnost kritérií u různých typologií budov
  • příklady veřejných budov podpořených z programu OPŽP
  • příklady rodinných domů v pasivním standardu

Mluvčí:

  • Jiří Cihlář, CEVRE
  • Petr Dusil, Atrea

Termín: 10. 3. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00