V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena pokračující série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Třetí z letošní série debat - Pasivní a aktivní budovy se zaměří na specifika pasivních a aktivních budov a příklady dobré praxe.

Témata a mluvčí budou upřesněny.

Termín: 10. 3. 2021, 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

02. 03. 2021 09:00 Seminář
02. 03. 2021 09:30 Webinář
03. 03. 2021 16:00
03. 03. 2021 16:00 Webinář
05. 03. 2021 10:00 Webinář