Školení pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Je určeno pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory školení a bude zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek platného od 1. října 2016.

Termín konání: 9. ledna 2017

Místo konání: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Čas konání: 10:00 - 13:30 hod.

Poplatek za školení: 500 Kč

Program:

1. Novinky v novém ZZVZ z hlediska architektonických soutěží (Eva Faltusová)
2. Role organizátora soutěže (Petr Lešek)
3. Vzorové soutěžní podmínky s komentářem (Milan Svoboda)

Zájemci se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail [email protected]
Platba za školení po potvrzení přijetí přihlášky předem převodem na účet č.: 1928140339/0800, do poznámky k platbě uveďte heslo „Jméno, školení organizátorů soutěží“.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference