V úterý 21. listopadu 2017 pořádáme školení pro organizátory soutěží (resp. soutěže o návrh dle zákona č. 134/2016 Sb.). Školení je určeno pro městské architekty, pověřené úředníky a ostatní potenciální organizátory soutěží. Bude zaměřeno na všechny aspekty organizace architektonických soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek platného od 1. října 2016.

Termín konání: 21. listopadu 2017

Místo konání: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Čas konání: 15:00 - 17:30 hod.

Poplatek za školení: 1 000 Kč

 

Program:

1.Úvodní informace 

2.Soutěže v kontextu nového ZZVZ

3.Regulérnost soutěže 

4. Atraktivita soutěže pro potenciální účastníky 

5. Cíl soutěže, její předmět a smysl

6. Zadavatel, porota a další orgány soutěže 

7. Podmínky účasti v soutěži

8. Soutěžní podmínky, soutěžní podklady a vysvětlení soutěžní dokumentace

9. Požadavky na soutěžní návrh

10. Průběh soutěže

11.Finanční aspekty soutěže

12.Řešení rozporů

13.Diskuse

Přednášející: Ing. arch. Petr Lešek, Mgr. Eva Faltusová

Zájemci se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail [email protected].

Platba za školení (!po potvrzení přijetí přihlášky!) předem převodem na účet č.: 279316984/0300, variabilní symbol 171121, do poznámky k platbě uveďte Vaše jméno a heslo "školení organizátorů soutěží“.

Další akce

28. 05. 2022 14:00
28. 05. 2022 14:00 Jiné
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška