Školení zájemce o práci v porotách architektonických soutěží seznámí se základními právními dokumenty - soutěžním řádem a novým zákonem o zadávání veřejných zakázek platným od 1. října 2016. Účastníci se seznámí také s požadavky na porotce a jejich postavením v průběhu soutěže. Hlavní část školení se věnuje základním aspektům soutěží, jejich průběhu a dobrým i varovným příkladům z praxe.

Termín konání: 23. února 2017
Místo konání: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1
Čas konání: 12:00 - 15:30 hod.
Poplatek za školení: 500 Kč

Školení se bude konat jen při naplnění minimální kapacity 15 účastníků. 

Zájemci se mohou hlásit Tereze Zemanové písemně na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.
Platba za školení po potvrzení přijetí přihlášky a konání školení předem převodem na účet č.: 1928140339/0800, do poznámky k platbě uveďte heslo „Jméno, školení porotců“.

Další akce

12. 04. 2018 06:28 Akce ČKA
09. 04. 2018 06:33 Akce ČKA
09. 04. 2018 06:33 Akce ČKA
09. 04. 2018 06:03 Akce ČKA
31. 03. 2018 07:31 Akce ČKA