Výstava sumarizuje výsledky výzkumného projektu NAKI II „Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky“ (DG16P02R025) zpracovávaného v letech 2016–2020. Zkoumány byly podstatné jevy a atributy vytvářející komplexní pohled na památkové hodnoty v měřítku urbánních celků.

Na výstavě a v katalogu jsou prezentovány výstupy hlavních výsledků projektu:

  • Funkční vzorek hypotetického vytyčovacího přístroje „gromy“
  • Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst
  • Mapy atributů komplexní identity historického města.

Základní přístup je založen na vzorech analýz stability a proměn městské struktury v časovém i měřítkovém kontextu, primárně zpracovávaných v prostředí GIS.

Kde: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1

Otevírací doba: úterý – neděle, od 11 do 19 hodin

Výstava bude k vidění od 1. 10. do 15. 11. 2020.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference