18. ročník Přehlídky diplomových prací 2017

Vítězům letošního ročníku Přehlídky diplomových prací budou předány ceny při slavnostním vyhlášení výsledků dne 24. října 2017 v 17,00 hod v sídle České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1.

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Do letošního 18. ročníku se přihlásili absolventi vysokých škol z celé České republiky. 

Hodnotící porota:

MgA. Janků Ondřej,  Ing. Marek Aleš, Ing. arch. Nasadil Pavel, Mgr. Svobodová Šárka, Barbora Špičáková.

Udělené ceny:

Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.

  • První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
  • Druhá cena ve výši 15 000 Kč
  • Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.

První cena a cena společnosti Olympus - společnost Olympus poskytne pro oceněného první cenou fotoaparát značky Olympus 

Zvláštní cena Českých center – Česká centra poskytují pro vítěze soutěže týdenní rezidenční stáž na jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD  

Cenu společnosti Cegra může porota udělit i soutěžním pracím, které v daném softwaru nebyly zpracovány. Toto platí pro případ, že soutěžních prací zpracovaných v daném softwaru bude přihlášeno malé množství nebo nebudou odpovídající kvality.

Výsledky 18. ročníku budou slavnostně vyhlášeny dne 24. října 2017 od 17,00 hod v sídle České komory architektů v Praze .

Česká komora architektů vydává katalog 18. Přehlídky diplomových prací, který bude k dispozici hned po vyhlášení výsledků všem hostům slavnostního večera a následně i na výstavách.

Práce přihlášené do přehlídky budou následně představeny na výstavě 18. ročníku Přehlídky diplomových prací, která bude od 25. října do listopadu 2017 v kulturním centru Továrna, Dělnická 63, Praha 7.

Současně jsou výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek.

Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích a tiskovinách ČKA. Přihlášené práce budou také k prohlédnutí během putovních výstav v první polovině roku 2018 na několika dalších výstavách o kterých Vás budeme informovat na našich stránkách.

Více informací bude následně k dispozici také na: www.diplomy.cz .

Tajemník přehlídky Tereza Zemanová

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference