19. ročník Přehlídky diplomových prací 2018

Vítězi a oceněným v letošním ročníku Přehlídky diplomových prací budou předány ceny při slavnostním vyhlášení výsledků v úterý 16. října 2018 od  17:00 hod. v prostorách ČKA (Josefská 34/6, Praha 1).

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Do letošního 19. ročníku se přihlásili opět absolventi vysokých škol z celé České republiky. 

Udělované ceny:

Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.

  • První cena se stanovuje ve výši 25 000 Kč
  • Druhá cena ve výši 15 000 Kč
  • Třetí cena ve výši 10 000 Kč

Porota má právo některé ceny neudělit, případně udělit více cen či odměn, při zachování celkového součtu finančních prostředků na ceny stanovených.

První cena a cena společnosti Olympus - společnost Olympus poskytne pro oceněného první cenou fotoaparát značky Olympus 

Zvláštní cena Českých center – Česká centra poskytují pro vítěze soutěže týdenní rezidenční stáž na jednom z evropských Českých center.

Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD  

Zvláštní cena společnosti Heluz

 

Výsledky 19. ročníku budou slavnostně vyhlášeny v úterý 16. října 2018 od 17:00 hod v Praze .

Česká komora architektů vydává katalog 19. Přehlídky diplomových prací, který bude k dispozici hned po vyhlášení výsledků všem hostům slavnostního večera a následně i na výstavách.

Práce přihlášené do přehlídky budou následně představeny na výstavě 19. ročníku Přehlídky diplomových prací, která bude přístupná po slavnostním vyhlášení.

Výsledky jsou taktéž prezentovány v odborných médiích a tiskovinách ČKA. Přihlášené práce budou také k prohlédnutí během putovních výstav v první polovině roku 2018 na několika dalších výstavách o kterých Vás budeme informovat na našich stránkách.

Tajemník přehlídky Tereza Zemanová

Další akce

25. 01. 2022 09:30 Jiné
25. 01. 2022 18:00 Konference
26. 01. 2022 08:30 Konference
27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference