Současné trendy v krajinářské architektuře Bavorska - odborná exkurze s místními průvodci ve spolupráci s BDLA

Předběžný program:
Nové tendence v krajinářské architektuře a zcela nové typy objektů zeleně – na to se zaměří letošní odborná exkurze do Bavorska. V oblasti, kterou po staletí ovlivňují řeky Isar a Dunaj uvidíme revitalizované vodní toky, která jsou oblíbenými místy rekreace. Promyšlená krajinářská díla jsou zakládána s cílem snižovat dopady klimatické změny a budována jako plnohodnotná součást průmyslových provozů či jako kompenzační opatření. Zajímavostí je i princip Energielandschaft – speciálně komponované krajiny produkující obnovitelnou energii.

Navštívíme inovativní obytné soubory, které kromě uvědomělé práce se zdroji podporují rozvoj komunitního života nebo veřejné městské prostory se systémy zasakování dešťové vody. Většina z nich je zároveň příkladem spolupráce specialistů z různých oborů v níž je často zapojena veřejnost a politici. Zařazeny jsou i zdařilé projekty vzniklé v rámci německého fenoménu – zahradnických výstav Landesgartenschau.

Podrobný program, informace o přihláškách a ceně naleznete na webových stránkách pořadatele SZKT.

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference