Již po deváté pořádá Sekce péče o dřeviny - ISA Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., národní arboristickou konferenci Strom pro život - život pro strom. Letošní konference s podtitulem "Kvalita prací v arboristice - poznáte ji?" proběhne pod záštitou Mendelovi zemědělské univerzity v Brně, přímo v prostorách školy.

Téma „Kvalita prací v arboristice" nabízí nejen prostor pro přednášky a diskuze, týkající se možností výběru odborné firmy, posouzení a vymahatelnosti reklamací nekvalitně provedených prací, zodpovědnosti správců zeleně a realizačních firem, ale také příklady systému zadávání arboristických prací v jednotlivých městech a způsoby zadávání veřejných zakázek v zahraničí. Dále zde bude prezentován současný systém vzdělávání a certifikací pracovníků v arboristice. V neposlední řadě bude též zajímavým tématem zasazení kvality prací do širšího legislativního rámce celé problematiky.

Termín akce: 23.-24. srpna 2010

Další akce

11. 08. 2021 16:00 Webinář
25. 08. 2021 16:00 Webinář
31. 08. 2021 15:00 Webinář
02. 09. 2021 09:00 Seminář
08. 09. 2021 09:00 Seminář