Sdružení Kruh a Fakulta architektury ETH v Curychu vás zvou na přednáškový cyklus významných švýcarských architektů do pražského kina Světozor.

Po úspěšném jarním cyklu přednášek, kdy byl sál Světozoru i Právnické fakulty beznadějně zaplněn veřejností i studenty architektury pokračuje o.s. KRUH v reflexi aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře - dlouhodobě jedné z nejinspirativnějších architektur v Evropě. Publiku ji opět zprostředkují výrazné osobnosti z řad architektů a teoretiků prestižní ETH v Curychu. Projekt navazuje na úspěšné cykly představující architekturu jednotlivých evropských zemí – cyklus francouzský, španělský a holandský.

Přednášky se konají od října do prosince vždy první čtvrtek v měsíci, jsou zdarma a simultánně tlumočeny do češtiny. Po každé přednášce bude vždy následující den (pátek) probíhat pracovní skupina s přednášejícími a pozvanými českými odborníky v sídle ČKA.

ŘÍJEN
/ čtvrtek 2. 10. 2014 - Podzimní cyklus uvedou teoretik architektury LAURENT STALDER a architekt z Londýna ADAM CARUSO. Oba spojuje zájem o propojování starého s novým a zájem o kontext. Říjnová přednáška zároveň uvede festival Den architektury, který letos obsahuje přes 100 akcí o architektuře po celé republice.


LAURENT STALDER, profesor historie a teorie architektury na ETH Curych, promluví na aktuální téma současné architektonické teorie i praxe: spojování starého s novým. Řeč bude také o inspirativním architektovi českého původu Miroslavu Šikovi, jednom z nejdůležitějších představitelů a propagátorů kontextuální architektury - tzv. analogické školy se zvýšeným zájmem o práci s obrazy a analogiemi, která vyzvihuje lokální kontext, jednoduchost, přírodní materiály a spojování nových a starých forem bez vnějších efektů. Přednáška se zaměří také na proměnlivost pojmu autonomie.


ADAM CARUSO, významný londýnský architekt a profesor architektury na ETH Curych, se bude ve své přednášce Klam modernismu zabývat rozdílem mezi ortodoxním modernismem a moderní architekturou, která se snaží reagovat na současnou kulturu v celé její šíři.
Adam Caruso se svým studiem Caruso St John stojí za řadou pozoruhodných veřejných i soukromých staveb. Vyhýbá se modernistickým a historizujícím klišé, má zálibu ve strohosti a "nečasovosti" výrazu. Za realizaci Galerie současného umění ve Walsallu (2000) a "Cihlový dům" v Londýně (2006) byl nominován na Stirlingovu cenu, nejprestižnějští britské ocenění pro architekty. Studio Caruso St John je podepsáno i pod modernizací Tate Britain (2006-2013).

LISTOPAD
/čtvrtek 6. 11. 2014 - představí se architekt  ANDREA DEPLAZES a uznávaný statik JOSEPH SCHWARTZ

Oceňovaný architekt ANDREA DEPLAZES, profesor architektury a konstrukce na ETH Curych, je mj. autorem uznávané "bible" architektů o konstruování staveb (Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch). Architektura má být podle Deplazese oproštěná od dogmat a individuálního rukopisu, chápe ji jako sled možností a výzev. Se svými studenty navrhl ve švýcarských alpách chatu Monte Rosa - unikátní centrum technologických inovací i úkryt pro horolezce v jednom. Stavba přezdívaná "horský křišťál" se nachází ve výšce 2883 metrů. Není přístupná autem ani lanovkou, spatří ji tedy jen ti nejoddanější fanoušci současné architektury. Deplazes je znám i svými netradičními návrhy domů z různých materiálů, od dřevěných konstrukcí po betonové novostavby.

JOSEPH SCHWARTZ je statik a profesor strukturálního navrhování na ETH Curych. Významným architektům pomáhá s realizací jejich vizí. Pracuje například s Christianem Kerezem, který vystoupil na březnové přednášce Kruhu v zaplněném sále pro 700 lidí. Podílel se na mnoha jeho realizacích, například na Kerezově "Domu o jedné stěně" v Curychu (2007). V autorově přednášce Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí se mimo jiné na konkrétních příkladech podíváme, jak vznikají stavby, u nichž nerozeznáme, zda byla první architektova myšlenka nebo konstrukční návrh. Joseph Schwartz publikum zasvěceně provede vývojem vědy o stavebním inženýrství v posledních dvou stoletích i s jejími důsledky pro vzdělávání a praxi.

 

PROSINEC
/čtvrtek 4. 12. 2014 - Cyklus uzavře MARTINO TATTARA a VESNA JOVANOVIC ze STUDIA BASEL. Přednáška bude věnována problémům, které řeší i Praha, a to zastavování volné krajiny.

Studio Basel na ETH, výzkumný institut zaměřený na urbanismus, městské plánování a krajinu, spoluzakládali v roce 1999 i slavní Herzog & de Meuron. Studio Basel se představilo vícekrát také na Bienále architektury v Benátkách, např. s výzkumem o specifičnosti urbanismu švýcarských měst a čím se liší např. od francouzského nebo čínského. Studio Basel zkoumá základní otázky: Co je město, co utváří jeho podobu a kvality? Odhaluje městský "metabolismus" a snaží se přijít na to, jaký má být vztah architektury a urbanismu k současnému městu.

Architekt Martino Tattara stojí v čele ETH Basel, spoluzaložil v Bruselu studio Dogma a ve své teoretické práci se zabývá vztahem architektury a urbanismu. Publiku představí aktuální projekt Studia Basel Pozor: krajina - o problémech zastavování volné krajiny, spotřeby zdrojů a možných řešeních. Název odkazuje k výzvě "Pozor: Švýcarsko" z roku 1955, kde švýcarští intelektuálové poprvé varovali před nekontrolovaným rozrůstáním okrajů měst. Tento problém je po téměř šedesáti letech stále aktuální, ve Švýcarsku i u nás. Novinkou je, že se podle nového Metropolitního plánu Praha nemá dále rozšiřovat. Zastavovat a zahušťovat se mají napříště nevyužité plochy v širším centru města (Žižkov, Smíchov ad.).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UŽITEČNÉ ODKAZY:
2/10/2014 (19:30, Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1)
LAURENT STALDER / Ani stará ani nová. Hledání autonomní architektury.
ADAM CARUSO / Klam modernismu
www.carusostjohn.com

www.stalder.arch.ethz.ch

06/11/2014 (19:30, Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1)
ANDREA DEPLAZES
JOSEPH SCHWARTZ / Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí
http://bearth-deplazes.ch/

www.deplazes.arch.ethz.ch/
www.schwartz.arch.ethz.ch/Team/josephschwartz.php?lan=en

04/12/2014 (19:30, Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1)
MARTINO TATTARA (ETH STUDIO BASEL) / Pozor krajina
VESNA JOVANOVIC (ETH STUDIO BASEL)

http://www.studio-basel.com/

pořádá: o.s.Kruh, Kruh ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu
spolufinancování: Program švýcarsko-české spolupráce v rámci Fondu Partnerství
pod záštitou: České komory architektů
partneři: Ministerstvo kultury ČR, Škola architektury AVU Praha
projekt podpořili: Nadace české architektury, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, MDA Praha s.r.o., Sipral a. s., Vize s.r.o.
mediální partneři: Era 21, Radio 1, archiweb.cz, ArtMap, earch, časopis Stavba

Občanské sdružení Kruh pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě širším vrstvám veřejnosti - tj. i mimo úzký okruh odborníků a studentů architektury. Kruh již uspořádal více než sto přednášek významných i začínajících českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury, dva filmové festivaly o architektuře a výstavu Povolání: architekt(ka). Pravidelně vydává sborníky Textů o architektuře. Občanské sdružení Kruh je také iniciátorem celorepublikového festivalu Den architektury.

www.kruh.info, www.denarchitektury.cz

 

 Akce_svycar_inspirace_2 Basel - Achtung die Landschaft

 

Akce_svycar_inspirace_1 Adam Caruso

 

 

 

 

 

 


 

Další akce

21. 10. 2021 09:00 Konference
22. 10. 2021 10:00 Webinář
26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška