mg 1722 201506042102172Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego a Omnium z.s.ve spolupráci s městem Broumov a dalšími partnery Vás zvou na akci

Týden otevřených kostelů Broumovska ve dnech 11.-17. července 2015, vždy od 10. do 16. hod.

Při zahájení 11. července 2015 od 10. do 16. hodin bohatý doprovodný program (více)

Cílem organizátorů je představit památky Broumovska nejenom návštěvníkům z Čech, ale i z Polska. Nejenom z blízkého polského příhraničí, ale i ze vzdálenějších oblastí, jako je např. Wroclaw.

Týden otevřených kostelů Broumovska“ je provázán s červnovou akci studentů Univerzity Wroclaw - Český týden ve Wroclawi s řadou přednášek, diskuzí, setkáním polských bohemistů a v neposlední řadě i výstavou Broumovská skupina kostelů a zároveň i s Letní školou k barokní architektuře a umění, která proběhne v Broumově na počátku července.

Program Letní školy je určen především vysokoškolským studentům dějin kultury a umění a příbuzných oborů z Polska, Čech, Slovenska, ale i ze vzdáleného Slovinska či Bulharska. Vedle exkurzí a prohlídek zahrnuje i bohatý přednáškový program, kde účast již přislíbil např. prof. Bernhard Schütze z Univerzity Ludwig-Maximilians v Mnichově, prof. Jan Wrabec z Institut of Art History University ve Wroclawi, Barbara Murovec z France Stele Institute of Art History v Lublani, Barbara Balážová z Ústavu dejín umenia SAV a řada předních odborníků z České republiky.

Pro studenty je připravena i samostatná studentské konference nebo v rámci večerního programu společný večer českých a polských rockových kapel v Broumově „KostelyFEST“.

Aktivity jsou připraveny v rámci česko-polských aktivit projektu Monumenta VIVA pod záštitou velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Grażyny Bernatowicz, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, města Broumov a ČNK ICOMOS. Realizaci Letní školy významně podpořila Akademie věd ČR, dále pak Královéhradecký kraj, Nadační fond VEBA, Polský institut v Praze, či Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Na přípravě programu se dále podílí město Broumov, Národní památkový ústav a řada vysokých škol v ČR.

Doplňující informace k programu

----------------------------------------------------------------

Avízo 3. čtvrtletí 2015: 

Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění, Broumovsko, 5.-18. července 2015 více

Mezinárodní letní škola staré hudby, Dwór Sarny, region Klodko (PL), 24.-30. července 2015 - více

Koncert českých a polských kapel na podporu broumovských kostelů, Broumov, 10. července 2015 - více

Seminář „Zámky, na které stát zapomněl?“; české, polské a slovenské zámky, Slezské Rudoltice, 30.-31.července 2015 - více 

Konference „Středověk Broumovska, Kladska a Slezska: architektura, sochařství, malířství", Broumov, 27.-28.srpna 2015 - více 

Seminář „Problematika pohřebnictví – příklady z praxe“, 4. září 2015

Seminář „Židovské stopy v Bavorsku a Čechách“, Horní Planá, 10.-11. září 2015

Seminář „Historie a budoucnost lázeňství v česko-německém pohraničí“, Mariánské Lázně, 17.-18. září 2015

Seminář „Den tradičních řemesel“, Krnov, 24. září 2015

Workshop „Škola historických omítek“, Holčovice - Krnovsko, 25.-26. září 2015

Další akce

24. 05. 2022 09:00 Seminář
24. 05. 2022 10:00
28. 05. 2022 15:00
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference