V roce 2015 slaví Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze významné výročí. Na podzim roku 1885 byla oficiálně založena jako první vzdělávací instituce svého druhu v zemi a nyní o 130 let později toto jubileum připomene celoškolní prezentací ateliérů školy „UMPRUM slaví 130 let!“.

Výstava se koná od 22. do 27. října a veřejnosti zpřístupní celou budovu školy. Jednotlivé ateliéry představí průřez toho nejlepšího ze své tvorby. „Prezentaci ateliérů jsme nechtěli svazovat jednotnou kurátorskou koncepcí. Naopak jsme jim dali volnost, aby u této příležitosti co nejlépe představily svou tvorbu“ řekl k výstavě prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci prof. ak arch. Jiří Pelcl, dr.h.c.. 

Kromě prohlídky expozic ateliérů školy si návštěvníci mohou také vyzkoušet, jaké to je sedět ve školní lavici UMPRUM a zúčastnit se teoretické výuky. Otevřené budou posluchárny 115 a 215 a přednášet zde budou kapacity z oblasti teorie dějin umění jako prof. PhDr. et PaeDr.  Jindřich Vybíral, CSc. nebo                 doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková a další osobnosti z praxe i teorie.  

Ve čtvrtek 22. 10. bude v kanceláři rektora UMPRUM prof. Jindřicha Smetany slavnostně odhalena busta jednoho z pedagogů školy, významného slovinského architekta Josipa Plečnika. „Josip Plečnik nejen, že se zapsal v dějinách české architektury jako významný architekt úprav Pražského hradu, ale také jako pedagog na naší škole. Od roku 1910 do 1921 zde působil jako profesor architektury a významně ovlivnil soudobou generaci mladých architektů“ vysvětlil rektor prof. ak. Arch Jindřich Smetana, proč se rozhodli při výročí připomenout právě tuto osobnost školy.   Bronzová busta je kopií originálu slovinského sochaře Petera Černy. Slavnostního aktu se zúčastní velvyslanec Slovinské Republiky J.E. Leon Marc.

K příležitosti tohoto významného výročí vydává Nakladatelství UMPRUM informační brožuru s nejaktuálnějšími informacemi o škole. Zároveň bude představen dokument natočený Českou televizí o historii a současnosti školy. Premiéra dokumentu v televizním vysílání bude v pondělí 19. 10. ve 21:45 na stanici ČT ART a dále bude promítán i během výstavy.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
Otevřeno: Čt 10–18 hodin, Pá–Út 10–21 hodin
vstup volný

UMPRUM slaví 130 let!

Další akce

10. 05. 2021 Konference
11. 05. 2021 Webinář
11. 05. 2021 Webinář
11. 05. 2021 Diskuse
12. 05. 2021 Webinář