Konferenci pořádá Asociace pro urbanismus a územní plánování v Multifunkčním centru zámku Lednice ve dnech 24. - 25. 9. 2015.

Záštitu nad konferencí převzali:

  • Ministryně pro místní rozvojj Karla Šlechtová
  • Ministerstvo životního prostředí - ministr Richard Brabec
  • Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
  • Děkan Zahradnické fakulty MENDELU prof. Ing. Robert Pokluda Ph.D.
  • Česká komora architektů

Konference je zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání architektů při ČKA. 

Přihlašování na konferenci:

Využijte prosím elektronickou přihlášku. Přihlašovat se je možné do 9. září 2015 (z organizačních důvodů nelze tento termín prodloužit!).

Pozvánka
Předběžný program konference

 


Další akce

04. 07. 2022 Konference
17. 07. 2022 Vernisáž
07. 09. 2022 Konference
15. 09. 2022
15. 09. 2022 Konference