Konferenci pořádá Asociace pro urbanismus a územní plánování v Multifunkčním centru zámku Lednice ve dnech 24. - 25. 9. 2015.

Záštitu nad konferencí převzali:

  • Ministryně pro místní rozvojj Karla Šlechtová
  • Ministerstvo životního prostředí - ministr Richard Brabec
  • Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
  • Děkan Zahradnické fakulty MENDELU prof. Ing. Robert Pokluda Ph.D.
  • Česká komora architektů

Konference je zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání architektů při ČKA. 

Přihlašování na konferenci:

Využijte prosím elektronickou přihlášku. Přihlašovat se je možné do 9. září 2015 (z organizačních důvodů nelze tento termín prodloužit!).

Pozvánka
Předběžný program konference

 


Další akce

21. 09. 2021 Webinář
21. 09. 2021 Webinář
21. 09. 2021 Webinář
21. 09. 2021 Webinář
22. 09. 2021