XXVIII. valná hromada ČKA

Termín konání: sobota 17. dubna, od 9:30 hod.

Místo konání: ČVUT Praha, Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a na maximální zajištění bezpečnosti všech účastníků jsme přijali následující opatření:

  • Každý účastník předloží při registraci potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru 4 SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny. Testování bude také přímo na místě konání. Budete-li  chtít této možnosti využít, prosíme Vás, abyste se dostavili v dostatečném předstihu - testování zahájíme od 8:00 hodin.
  • Namísto testu se lze prokázat potvrzením o očkování anebo o prodělání nemoci SARS CoV-2 v posledních 3 měsících.
  • Všichni účastníci jsou povinni mít po celou dobu konání a ve všech prostorách zakrytá ústa a nos respirátorem s filtrační účinností minimálně FFP2 nebo KN95.
  • Účastníci budou usazeni tak, aby byl zajištěn minimální rozestup 2 metry.

Představenstvo a Kancelář ČKA celou situaci dále pečlivě monitorují a za účelem zajištění bezpečnosti všech účastníků a osob zajišťujících konání valné hromady budou při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v dané době. 

Více informací

Další akce

01. 02. 2022 08:30 Webinář
01. 02. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 09:00 Seminář
01. 02. 2022 15:00 Webinář
01. 02. 2022 19:00 Akce ČKA