Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Termín: 30. 11. 2021, 14 – 18hod.

Konference „VODA 2020 – Stavba a voda“ proběhne v letošním roce formou webinářů a to v termínech: 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021.

Hlavním tématem webináře dne 30. 11. 2021 bude hospodaření s vodou v sídlech, garanti Ing. Miloslava Melounová a Ing. Miloslav Šír, CSc.

  • Téma 1 – Srážková voda v intravilánu

Povinnost akumulace nebo vsaku srážkových vod u nových staveb, Mgr. Lukáš Záruba, Ing. Josef Reidinger
Zásady navrhování objektů hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Metody a způsoby využití srážkových vod závlahou v urbanizovaném prostředí,
Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.

  • Téma 2 – Zajištění vody pro všechny

Propojování vodárenských soustav – od úvah k přípravě konkrétních opatření, Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
Nové možnosti a technologie při úpravě pitné vody, Milan Drda

  • Téma 3 – Čištění odpadních vod

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha, Ing. Jiří Rosický
Malé ČOV z pohledu provozovatele, Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.

Registrace: https://www.voda2020.cz/registrace/

 

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference