Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Termín: 21. 9. 2021, 14 – 18hod.

Konference „VODA 2020 – Stavba a voda“ proběhne v letošním roce formou webinářů a to v termínech: 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021.

Hlavním tématem webináře dne 21. 9. 2021 bude geotechnika, garantem Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

  • Téma 1 – Zakládání staveb – interakce základových konstrukcí s povrchovou a podzemní vodou

Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny podzemní vody, Ing. Jan Kos, CSc.

  • Téma 2 – Zemní konstrukce vodních staveb

Nároky na zemní konstrukce vodních staveb z pohledu mezních stavů, Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

  • Téma 3 – Podzemní stavby – interakce s podzemní vodou

Technologie ražby ve zvodnělém prostředí, Doc. Ing. Dr. Jan Pruška

  • Téma 4 – Úloha geotechniky při sanaci starých ekologických zátěží

Geotechnické technologie aplikovatelné při sanaci starých ekologických zátěží, Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.

Registrace: https://www.voda2020.cz/registrace/

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář