Organizátor: Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Termín: 15. 6. 2021, 14 – 18hod.

Konference „VODA 2020 – Stavba a voda“ proběhne v letošním roce formou webinářů a to v termínech: 19. 5. , 15. 6. , 21. 9. ,19. 10. ,16. 11. a 30. 11. 2021.

Hlavním tématem webináře dne 15. 6. 2021 bude Urbanismus, architektura a voda:

  • Téma 1 – Urbanismus a voda

Voda v urbanistické tvorbě, Ing. Václav Jetel, Ph.D.

  • Téma 2 – Voda v krajině z pohledu urbanisty

Krajinné plánování – nástroj adaptace na klimatické změny, Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

  • Téma 3 – Městský park a vodní hrad

Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích, Ing. et Ing. Tomáš Jiránek

  • Téma 4 – Angkor – hydraulické město

Hydrologický systém středověké megapole Angkor, Kambodža, Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

  • Téma 5 – Fontány, kašny

Voda – zdroj života i umělecké inspirace, Ing. arch. akad. arch. Vladimír Štulc

  • Téma 6 – Aquaparky – financování, projekt, stavba a provoz

Kritéria investice do aquaparku, PaedDr. Eduard Mikyska
Aquapark Olomouc – projekt a stavba, Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana
Aquapark Olomouc – provoz, Ing. Dalibor Přikryl
Hospodaření s bazénovými vodami, Ing. David Malecha

Registrace: https://www.voda2020.cz/registrace/

Další akce

17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference
09. 11. 2022 09:00