Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Anne Morisseau na téma „Vzdělávání úředníků a státní správy ve Francii“, která se v rámci zasedání pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA uskuteční ve středu 12. listopadu 2014 od 13,00 hodin ve velké zasedací místnosti v sídle České komory architektů v Praze.

Anne Morisseau vystudovala územní plánování, pracovala v Akademii věd ČR a nyní se zabývá vzděláváním zaměstnanců úřadů a ostatních profesionálů v oboru architektura ve Strasbourgu.

Přednáška je otevřena i pro všechny zájemce z řad široké či odborné veřejnosti.

Vaši účast potvrďte, prosím, e-mailem na radka.kasalova@cka.cc .

Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Regina Loukotová, Ing. arch. Radek Kolařík
členové pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA)

Další akce

18. 05. 2021 08:30 Webinář
18. 05. 2021 08:30
18. 05. 2021 10:00 Webinář
18. 05. 2021 10:00 Konference
18. 05. 2021 15:00 Webinář