V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Čtvrtá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – světlo poskytne pohled na kvalitu umělého osvětlení jako významné veličiny ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí.

Mluvčí se během webináře zaměří na:
Jak kvalita umělého osvětlení ovlivňuje kvalitu staveb a kvalitu života v nich.
Aktuální trendy na poli umělého osvětlení jako je např. biodynamické osvětlení.
Příklady dobré praxe, zkušenosti s navrhováním osvětlení.

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Více informací

Další akce

29. 05. 2020 09:00 Jiné
03. 06. 2020 16:00
04. 06. 2020 13:10 Přednáška
09. 06. 2020 08:00 Seminář
16. 06. 2020 09:00 Jiné