V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Čtvrtá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – světlo poskytne pohled na kvalitu umělého osvětlení jako významné veličiny ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí.

Mluvčí se během webináře zaměří na:
Jak kvalita umělého osvětlení ovlivňuje kvalitu staveb a kvalitu života v nich.
Aktuální trendy na poli umělého osvětlení jako je např. biodynamické osvětlení.
Příklady dobré praxe, zkušenosti s navrhováním osvětlení.

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Video záznam je možné shlédnout na YouTube.

Prezentace je dostupná v archivu akcí na webu České rady pro šetrné budovy zde.

Více informací

Další akce

04. 07. 2022 10:00 Konference
17. 07. 2022 15:00 Vernisáž
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00
15. 09. 2022 10:00 Konference