V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Devátá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – Komfort uživatelů poskytne vhled do komfortu uživatelů v kontextu automatizace ve stavebnictví.

Mluvčí se zaměří na následující témata:

  • automatizace všude kolem nás a její vztah k uživatelům budov
  • zdravé vnitřní prostředí a automatizace - rozbor reálných změřených dat v moderních budovách
  • interakce uživatele se systémy řízení v budovách
  • jak propojit fyzický prostor, moderní hardware a software (reálné příklady z praxe)
  • budovy, kam se chcete vracet na schůzku
  • budovy, které nejsou pouze „smart“, ale především přátelské

Mluvčí:
Josef Šachta, Sharry
Petr Kašík, AMiT, spol. s.r.o.

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Více informací

Další akce

26. 10. 2021 08:30 Webinář
26. 10. 2021 09:30 Konference
26. 10. 2021 15:00 Přednáška
28. 10. 2021 09:00 Konference
29. 10. 2021 10:00 Webinář