V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Třináctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika – Demolice a recyklace stavebního odpadu poskytne vhled do problematiky demolicí a znovuvyužití demoličního odpadu v kontextu cirkulární ekonomiky.

Mluvčí se v rámci webináře zaměří na témata:
obecná východiska šetrné demolice
možnosti využití recyklátů
poznatky z výzkumu
rozvíjení trhu s recykláty
příklady dobré praxe

Mluvčí:
Tereza Pavlů, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB)
Karel Fronk, Skanska a.s.

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Více informací

Další akce

01. 02. 2022 08:30 Webinář
01. 02. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 09:00 Seminář
01. 02. 2022 15:00 Webinář
01. 02. 2022 19:00 Akce ČKA