V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Čtrnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika – LCA a uhlíková stopa poskytne vhled do problematiky LCA (Life Cycle Assessment) s porovnáním různých konstrukcí s ohledem na jejich uhlíkovou stopu.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Proč by architekt měl vybírat materiály podle EPD (Enviromental Product Declaration) a LCA (Life Cycle Assesment)
  • Technologie existují, pojďme je využívat a odstraňovat překážky
  • Certifikace a LCA
  • Uhlíková stopa
  • Příklady dobré praxe – pohled architekta a investora

Mluvčí:
Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o.
Josef Hoffman, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s
Eva Neudertová, Skanska Reality, a.s.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 12. 8. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference