V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Osmnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita – Návrhy vegetačních úprav a biotechnických opatření se zaměří na navrhování vegetačních úprav s ohledem na šetrný standard.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Na co by si architekti při navrhování zeleně měli dávat pozor
  • Příklady dobré a špatné praxe
  • Rostliny jako živé organismy v urbanizovaném prostředí
  • Zkušenosti investora a developera s navrhováním zeleně
  • Proč volit šetrné principy při navrhování zeleně

Mluvčí:

Petr Mičola - Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., Gerten s.r. o.
Eva Neudertová – Skanska Reality a.s.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 9. 9. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář