V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Dvacátá čtvrtá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Energetický management řízení pasivních budov se zaměří na specifika řízení a energetický management pasivních budov, akcentovány budou zkušenosti s provozováním budov v pasivním standardu.

Témata, na která se mluvčí zaměří:

  • Veřejné budovy v pasivu – zkušenosti z návrhu a provozu. Jak správně a jednoduše navrhnout a provozovat veřejnou pasivní budovu.
  • Praktické zkušenosti od koncepce, projektu až po realizaci, zprovoznění a provozování systémů řízeného větrání a vytápění v RD, BD a školách.
  • Obecný úvod do EnMS a jeho specifika u budov v pasivním standardu. Vhodné kombinace systémů vytápění a větrání pro pasivní budovy.

Mluvčí:
Michal Čejka, specialista na energetiku budov, Šance pro budovy
Martin Jindrák, Martin Jindrák Projekt, spolupracovník EkoWATT CZ s. r. o.
Jiří Beranovský, jednatel společnosti EkoWATT CZ s. r. o., předseda Rady CPD a odborný asistent na KEMH při FEL ČVUT Praha

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 11. 11. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Video záznam z webináře naleznete zde.

Více informací

Další akce

10. 03. 2021 09:00 Webinář
10. 03. 2021 16:00 Webinář
10. 03. 2021 16:00
16. 03. 2021 10:00
16. 03. 2021 10:00 Webinář