V rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy je připravena série online debat s názvem „Šetrné budovy v praxi“, jejichž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím.

Šestnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Energetika – Alternativní zdroje energie poskytne vhled do problematiky alternativních zdrojů energie využívaných v budovách.

Mluvčí se zaměří na témata:

  • Obnovitelné zdroje
  • Tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení a přípravy teplé vody v budovách
  • Úspory energií
  • Případové studie - příklady dobré praxe

Mluvčí:
Richard Beber, projektový manažer, GT Energy, s.r.o.
Jiří Beranovský, jednatel společnosti EkoWATT CZ s. r. o., předseda Rady CPD a odborný asistent na KEMH při FEL ČVUT Praha
David Martínek, Head of Public Affairs, ČEZ ESCO, a. s.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA ohodnoceny 5 body v rámci celoživotního profesního vzdělávání.

Termín: 26. 8. 2020 16:00 – 17:00

Forma: online prostřednictvím aplikace Zoom

Více informací

Další akce

20. 01. 2022 08:30 Konference
20. 01. 2022 09:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Webinář
20. 01. 2022 10:00 Fórum
25. 01. 2022 09:30 Jiné